Jak przebiega budowa drogi ekspresowej?

Choć obecność coraz większej siatki dróg ekspresowych w Polsce nikogo już nie dziwi, a ilość kolejnych oddawanych kilometrów stale się zwiększa, to nadal dla bardzo wielu użytkowników tych dróg zagadką pozostaje to, jak dokładnie przebiega proces budowania takiej drogi.

Niezbędne parametry

Aby budowa dróg ekspresowych mogla się w ogóle rozpocząć, konieczne jest najpierw określenie niezbędnych parametrów takiej drogi. Na szczęście dla inwestorów wszystkie te dane są z góry ustalone przez ustawodawcę.
Ma to być droga dwu lub jednojezdniowa, która skrzyżowania będzie miała zminimalizowane do niezbędnego minimum, na której obecny może być tylko ruch samochodowy.
Wjazdy i zjazdy z dróg ekspresowych powinny być realizowane przez węzły drogowe, które powinny znajdować się w odległości nie większej niż co 5 kilometrów.
Droga ekspresowa powinna według projektu pozwalać na prędkość do 120 km/h lub w terenie zabudowanym do 80, lub 70 km/h.

Droga a  kruszywo

Nie mniej ważne niż parametry techniczne drogi ekspresowej jest jej wykonanie. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o asfalt, który dla wielu osób jest najważniejszym elementem każdej drogi, ale przede wszystkim o to jak, przygotowane przed kładzeniem asfaltu zostało podłoże pod nim.
Kluczowe dla odpowiedniego przygotowania terenu pod kładzenie na nim asfaltu, czyli do budowy drogi, jest wykorzystanie odpowiedniej jakości kruszywa. Celem stosowania kruszywa jest wzmocnienie danego terenu, które stanie się dzięki temu niewrażliwe na rozmiękanie pod wpływem deszczu, co mogłoby spowodować popękanie lub całkowite zniszczenie drogi, gdyby zastosowano słabej jakości kruszywo, lub w ogóle w przypadku jego braku.
Dopiero gdy podłoże zostanie odpowiednio przygotowane i wzmocnione, to można na nim kłaść odpowiednie warstwy asfaltu. Najpierw asfalt właściwy, który zapewni stabilność nawierzchni, a na niego końcową warstwę asfaltu ścieralnego, którego ma bezpośredni kontakt z pojazdami.
Kluczem do dobrze zbudowanej drogi ekspresowej jest zachowanie najwyższych standardów na wszystkich etapach budowy i stosowanie jedynie najlepszych możliwych materiałów.

Related Images